תנאי השימוש באתר 1213

הודעה חשובה: חשוב לקרוא את תנאי השימוש באתר עד סופם יחד עם ההורים.
 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר 1213 www.1213.co.il ("האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ("תנאי השימוש"). האתר מופעל על ידי חברת מתחתנים ברשת בע"מ ("החברה"). חשוב להתעדכן מדי פעם בפעם בתנאי השימוש, שכן החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
  2. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים, רעיונות והצעות הקשורים כולם לחגיגת בר או בת המצווה שלכם ("תכנים"). כמו כן, תוכלו למצוא באתר מגוון של אתרים ומידע על נותני שירותים בתחום בר ובת המצווה והאירועים.
  3. השימוש באתר מיועד לכל מי שאמור לחגוג בקרוב חגיגת בר או בת מצווה, או שאחיו, אחותו, קרובי משפחה או חבריו אמורים לחגוג בקרוב חגיגת בר או בת מצווה ("הגולש").
  4. חשוב לזכור כי האתר נועד לשימושכם האישי ולהנאתכם בלבד. אין לכם רשות לעשות בו שימוש מסחרי כלשהו. המידע המופיע בפרסומים השונים של נותני השירות הנו על אחריותם, והחברה אינה אחראית בשום דרך לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא.
  5. החברה מאמינה בתקשורת בין הגולשים ובחופש הביטוי, אך הדבר מחייב אחריות והקפדה על הכללים מצד הגולשים: החברה מבקשת מכולכם להקפיד על תנאי השימוש, וכן להקפיד על כללי התנהגות כמו כבוד הדדי, הגינות, אחריות ובגרות. האתר בנוי על אינטראקציה והחלפת מידע בין הגולשים, ובשל כך ולאור היקף המידע הרב באתר וקצב עדכונו, אין באפשרות החברה לפקח או לשלוט על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המפורסמים על ידי גולשים באתר. כדי להסדיר את הכללים לשימוש באתר ובפעילויות השונות שבו, ניסחנו את תנאי השימוש, אנא קראו אותם בעיון עם הוריכם ואם יש לכם שאלות פנו אלינו.
  6. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד- תנאים אלו יחולו על כל הגולשים באתר.
  7. אנא קראו את תנאי השימוש בעיון, ביסודיות ובקפידה יחד עם הוריכם (או אפוטרופוס אחר), מכיוון שהשימוש שלכם באתר, נחשב כהסכמה לתנאי השימוש. אם אתם (או ההורים שלכם) לא מסכימים לתנאי השימוש (או אפילו לחלק מהם) אל תעשו שימוש באתר. אנא הדפיסו את תנאי השימוש, הציגו אותו להוריכם ובקשו את הסכמתם לכך שתעשו שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש.
  8. השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי בלבד ואין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש מסחרי ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 2. הרשמה לאתר 1213
  1. חלק מהפעילויות והשירותים באתר טעונים הרשמה, לדוגמה לשם חברות במועדון הלקוחות, לשם מתן חוות-דעת או לשם פרסום הודעות בפורום. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כגון: שימכם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ("נתונים"). גולש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "גולש רשום". חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה- כלומר לא תוכלו להירשם מבלי למסור את הפרטים הללו- פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.
  2. הנתונים שתמסרו ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אליכם (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני).
  3. בכל עת תוכלו לפנות לחברה בכתב ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים לא תוכלו לעשות שימוש בפעילויות והשירותים הטעונים הרשמה.
  4. בעת ההרשמה תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמה ("פרטי התחברות"). חשוב לשמור את פרטי ההתחברות בסודיות וכן להחליף מדי פעם בפעם את הסיסמה, כדי למנוע את הגעתם לאדם אחר, אשר יוכל, בעזרת פרטי ההתחברות, לעשות פעולות באתר במקומכם. אם אבדה לכם הסיסמה או שאדם אחר עשה שימוש בפרטי ההתחברות שלכם, אנא הודיעו לנו.
  5. אין לבחור או להשתמש בפרטי התחברות של גולש אחר בכוונה להתחזות אליו, הדבר עשוי לפגוע בו והנו אסור על פי חוק.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לא לאשר שם משתמש אשר, לדעתה, אינו הולם או פוגע.
  7. בסיום תהליך ההרשמה תידרשו לאשר את ההרשמה שלכם באמצעות דואר אלקטרוני שיישלח לכתובת שהזנתם במהלך תהליך ההרשמה. במידה ולא תאשרו את ההרשמה יידחה הרישום שלכם לאתר.
  8. האתר מאפשר לגולשים רשומים לשמור נתונים שונים בשרתי האתר כגון: רשימות מתנות, דרשות וברכות או רשימות שירים מועדפים. אתם אחראים על שמירת המידע (או מחיקתו) והאתר לא יהא אחראי לכל פעולה (שמירה, שינוי או מחיקה) אשר בוצעה על-ידכם במידע, כמו כן האתר לא יהא אחראי לנכונות הפרטים שנשמרו ו/או לאובדן נתונים כלשהם או אף אובדן כל הנתונים.
 3. פורומים באתר 1213 ("פורום")
  1. הפורום מאפשר לגולשים להחליף מידע, חוויות, תכנים ורשמים. פרסום הודעות בפורום פתוח לשימושם של גולשים רשומים, אולם הצפייה בהודעות בפורום פתוחה לצפייה לכל הגולשים ברשת האינטרנט (לכן כדאי לחשוב מראש על התכנים אותם אתם מפרסמים בפורום).
  2. החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים שהעלתם לפורום. בנוסף, ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו ו/או ימחקו תכנים המפורסמים בפורום והחברה לא תהיה אחראית בעניין.
  3. החברה רשאית לסגור את הפרום, וכן ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים שבו, ללא הודעה מוקדמת וזאת ללא צורך להודיע לכם על כך מראש. על כן, לא תהא לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  4. במקרה שגולש רשום אינו עומד בתנאי השימוש רשאית החברה לחסום ולמנוע את גישתו לפורום, לפעילויות השונות באתר ו/או לאתר בכלל, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
  5. חשוב לדעת כי ייתכן שהתכנים שגולשים מפרסמים בפורום אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או שיתכן שזהות הגולשים הפונים אליכם אינה אמיתית. החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לכם אם תפעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בפורום.
  6. תכנים שיפורסמו בפורום יהיו חשופים לכלל גולשי רשת האינטרנט והחברה אינה יכולה לצפות אילו תגובות הנכם עלולים לקבל בעקבות פרסום או מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. לכן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל ולכן נהגו בזהירות במסירת פרטים אישיים וכן בפניות שתקבלו מגולשים אחרים.
  7. החברה רשאית לסרב לפרסם או להסיר מפרסום כל הודעה אשר, לדעתה, עלולה לפגוע בגולשים האחרים ו/או ברגשות הציבור ו/או בנותן שירות כלשהו ו/או בכל אדם ו/או גוף משפטי אשר עלול להיפגע בכל דרך מן ההודעה.
 4. תכנים באתר
  1. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע בגולשים האחרים באתר ו/או באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
  2. במטרה למנוע פגיעה באחרים, החברה רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את התכנים המועלים על ידי הגולשים לאתר לפני ו/או לאחר פרסומם, וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר ו/או להגביל ו/או לצמצם כל תוכן שיש בו ו/או שעשוי לפגוע באחרים. חל איסור על הגולשים באתר לפרסם תכנים כגון התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לגולש המפרסם; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום.
  3. חשוב לזכור כי קיים קושי רב בפיקוח ו/או בשליטה על המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי הגולשים באתר, וכי אין באפשרות החברה לפקח ו/או לשלוט על התכנים המועלים על ידי הגולשים באתר או אשר ניתן להשיגם באמצעות האתר. החברה לא תהא אחראית לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם.
  4. במידה שמצאת באתר או במידע הקיים בין תכניו של האתר או כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי או במידה שמישהו פנה אליכם בפורום באופן לא הולם ו/או גרם לכם להרגיש לא בנוח, אנא הודיעו על כך למנהלי האתר בכתובת: info@1213.co.il, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את התכנים או המידע האמור מהאתר בכל עת, לפי החלטתה הבלעדית וללא מתן הודעה כלשהי ואף לחסום גישה של גולשים לאתר.
  5. בכל מקרה, לא יהיה בפעולותיה של החברה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט החברה, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה. האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה עליכם הגולשים ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים אלו לאתר.
  6. בנוסף, ולתשומת לבכם, דעו כי התכנים שמפרסמים גולשים באתר אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם או דיוקם. החברה אינה נושאת באחריות לתכנים שמפרסמים הגולשים באתר. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולש שמסר אותם לפרסום.
  7. כל גולש באתר שמפרסם תכנים, כולל מוסיקה, תמונות, תוכנות, גרפיקה, מידע כתוב ו/או אחר, מצהיר ומתחייב שכל חומר ותוכן שהעלה הוא מקורי שלו בבעלותו המלאה ו/או שקיבל רשות ממי שהחומר שלו כדי להשתמש בו והוא נותן לחברה את הרשות להשתמש בחומרים ובתכנים אלו. במקרה שיש לכם ספק האם מותר לכם לפרסם את התכנים לאתר- אל תעלו אותם.
  8. פרסום התכנים על-ידכם באתר מקנה לחברה זכות לנהוג בתכנים מנהג בעלים ללא הגבלה של זמן ובמסגרת זו למשל להציג, להעתיק, להפיץ, לשדר בכל מדיה שהיא ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה, ללא כל חובה לתשלום תמלוגים ו/או כל תשלום מכל מין וסוג שהוא בגין התכנים ובגין השימושים שתעשה בהם החברה ו/או מי מטעמה. החברה רשאית, באם תחליט לפרסם, בכל דרך שהיא, תכנים שהועלו לאתר, לערוך את התכנים, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  9. חשוב להדגיש כי לפני פרסום תכנים באתר, עליכם לוודא את התקיימותם של הדברים הבאים:
   • התכנים אינם אסורים לפרסום על פי תנאי השימוש באתר.
   • במידה שמדובר בתמונות, בסרטונים או בגרפיקה- כל מי המופיעים בתכנים נתנו את הסכמתם באופן מודע לפרסום התכנים ולשימושים שניתן לעשות בהם, על פי תנאי השימוש.
   • פרסום התכנים והשימושים המותרים על פי תנאי השימוש מותר על-פי ההרשאות ו/או הזכויות שניתנו לכם מאת היוצרים ו/או המבצעים הרלוונטיים לתכנים (מלחינים, כותבים, משוררים, צלמים וכד').
   • פרסום התכנים אינו מפר את הוראות הדין, כגון: הפרת דיני זכויות יוצרים ומבצעים, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק האזנת סתר.
   • במקרה של פרסום קישורים לאתרים אחרים ברשת- יש לוודא כי האתרים אליהם אתם מפנים מאפשרים להפנות לעמוד הרלוונטי אליו אתם מפנים.
   • חשוב לדעת כי במידה שהינכם מעלים תכנים, חלה עליכם האחריות המלאה לכל נזק שייגרם לחברה ו/או מי מטעמה וכן אתם פוטרים את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בנוגע לתכנים.
  10. אין להוריד מהאתר תכנים שהועלו על-ידי גולשים אחרים, אלא אם קיבלתם רשות לכך מבעלי הזכויות בתכנים ו/או בכל מקרה בו מדובר בתכנים אסורים.
  11. לחברה לא תהא אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על הגולשים ו/או רכושם ובכלל זה לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתיגרם לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 5. פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרים על ידך, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידך בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר ("מידע על הגולש").
  2. החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיותכם, ולכן עושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע על הגולש ועל פרטיותכם.
  3. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלכם לצדדים שלישיים, אלא במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיכם באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיכם לצד הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
  4. החברה רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
  5. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש.
  6. על-מנת ששרתי האתר יוכלו לזהותכם כאשר אתם חוזרים ומבקרים באתר, מועבר למחשבכם על-ידי שרתי האתר קובץ "Cookie"- קובץ טקסט קטן. המידע המצוי על קובץ ה- Cookie מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה. הסכמה לתנאי השימוש מהווה גם הסכמה להעברת קובץ כאמור למחשבך. במידה שאינכם מעוניינים בהעברת קובץ Cookie כאמור, ביכולתכם לשנות את הגדרות הדפדפן שלכם בהתאם. חשוב לציין כי בשינוי ההגדרות אתם עשויים לפגוע ביכולת שלכם לעשות שימוש חוזר באתר.
 6. קניין רוחני
  1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות התכנים, הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה או שיש לחברה רשות מהבעלים לעשות בהם שימוש. אין לראות בתכנים, במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
  2. זכויות היוצרים ברעיון העומד בבסיס האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.
  3. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. כמו כן, אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.
 7. קישורים לאתרים אחרים
  1. האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם קשורים או שייכים לחברה ("האתרים האחרים"). חשוב לדעת כי החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, לשימוש באתרים האחרים וכי אין לה שליטה או אחריות או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר בהם. ייתכן, שבחלק מהאתרים האחרים תמצאו תכנים שאינם הולמים את צורכיכם או ציפיותיכם, שיכללו תכנים לא חוקיים או לא מוסריים או שהם יקוממו או ירגיזו אתכם.
  2. חשוב לזכור כי חלק מהקישורים לאתרים האחרים הועלו על ידי גולשים באתר ו/או על-ידי צדדים שלישיים, לכן יש להתייחס לקישורים אלו בזהירות. עצם הימצאותו של קישור באתר אינה מלמדת כי תוכנו מהימן, מלא או עדכני. החברה לא תישא בכל
  3. בכל מקרה של גלישה לאתר אחר מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:
   • לקרוא ולהבין את תנאי השימוש של האתר האחר לפני הגלישה
   • אם מצאתם באתר האחר תכנים שאינם הולמים ו/או בלתי חוקיים ו/או שמפריעים לכם, אנא צאו מאותו האתר והודיעו לנו על הימצאות הקישור לאתר הכולל תכנים כאלו, על מנת שנבדוק את העניין.
 8. הגבלת אחריות
  1. השימוש באתר וההשתתפות בפורומים ובכל פעילות אחרת באתר הינה על אחריותכם בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר. חשוב לזכור כי התכנים שאתם מפרסמים באתר יהיו חשופים לגולשים בכל רשת האינטרנט, וכי החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבלו או לכל נזק שייגרם לכם, לרכושכם ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרתם לפרסם.
  2. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת הפורומים השונים. הצבת המודעות והמידע המסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום התכנים החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות הגולשים על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים קישור נעשה על אחריותכם בלבד.
  3. החברה אינה ולא תהיה צד לעסקה שתעשה בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר אחר. החברה לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה כאמור. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
  4. במקרה בו החברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.
  5. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. לגולשים לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
  6. לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, החברה תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.
 9. שונות
  1. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, הגולשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.
   2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
   3. יאספו או יאגרו מידע על הגולשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר.
   4. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frameא) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.
   5. יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).
  2. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף בקבוצת דפי זהב. לצורך סעיף זה למונח "קבוצת דפי זהב" תהא המשמעות: דפי זהב בע"מ ו/או גי'. פי. אמ מדריכים מסווגים (ניהול ושיווק) בע"מ ו/או זאפ מחשוב בע"מ ו/או כל חברה השולטת במי מהן ו/או כל חברה המצויה בשליטת מי מהן, כפי שיהיו מעת לעת.
  3. השימוש באתר וכן תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.